శ్రీ సాయి బాబా వారి అసలు చిత్రాలు , పురాతన షిరిడి గ్రామము

54

శ్రీ సాయి బాబా వారి అసలు చిత్రాలు పురాతన షిరిడి గ్రామము ఇక్కడ ఉన్నాయి … ప్రతి ఒక్కరు కాలి సమయం చాలా వరకూ కేవలం కాలక్షేపం చేయడానికే వినియోగిస్తుంటాము కదా దానితో పాటుగా ఇలా ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధి కోసం కుడా వినియోగించుకోవడం ధర్మం అని ఇలా ఆల్బం రూపంలో పొందుపరచడం జరుగుతున్నది.ఎన్నో సైట్స్ లో ఉండే సమాచారాన్ని ఒకేచోట పొందుపరచడం ద్వారా మళ్ళి వెతుక్కోవలసిన అవసరం ఉండదు అని ఒకే ఆల్బం లో మొత్తం పెడుతున్నాం.
.Shirdi Sai Baba Old rare photos

Shirdi Sai Baba Old rare photos

 

 

 

 

 

 ఓం సాయి నమో నమః
శ్రీ సాయి నమో నమః
జై జై సాయి నమో నమః
సద్గురు సాయి నమో నమః

Shirdi Sai Baba Old rare photos

అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక రాజాధి రాజ యోగి రాజ పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చితానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై ఓం సాయిరాం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here