మరో గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకున్న మెగాస్టార్ 3 కోట్ల విరాళాలు

Chiranjeevi donates 3 Crs to Sampara Village in AP ఎన్టీఆర్ హీరో గా ఒక స్టార్ గా వెలుగు వెలుగుతున్న సమయం లో రాజకీయలకి

Read more
Show Buttons
Hide Buttons